VBS - knop rood

VBS - knop geel

VBS - blauw

Uw onderwijsinstelling verzekeren

Schoolbesturen hebben te maken met een aantal risico's die direct of indirect de continuïteit van de school en de rechtspersoon kunnen bedreigen. Enerzijds hebben deze risico's te maken met gevaren die te maken hebben met het doen en laten van mensen die onder de verantwoordelijkheid van het bestuur functioneren. Voorbeelden hiervan zijn aansprakelijkheid en kosten van ongevallen van zowel leerlingen, leerkrachten, bestuurders als vrijwilligers. Anderzijds heeft het bestuur te maken met gevaren waaraan de eigendommen blootstaan, zoals de huisvestinginventaris en financiële middelen.

 

De eigendommen voorzover met rijksmiddelen gefinancierd zijn veelal via de gemeente verzekerd tegen brand, inbraak, storm, etcetera. Zo is het voortbestaan van het schoolbedrijf in belangrijke mate gewaarborgd. Het risico van aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en ongevallen dient echter door de rechtspersoon zelf met een verzekering te worden afgedekt. Marsh biedt u de OnderwijsTotaalPolis aan waarin de voor u belangrijkste verzekeringen in een duidelijk totaalpakket zijn ondergebracht.

Leeg blokje PO raad