VBS - knop rood

VBS - knop geel

VBS - blauw

Publicaties

Scholen in 11 stappen voorbereid op zomervakantie

Juni 2016

Onaangename verrassingen tijdens de vakantieperiode, daar zit niemand op te wachten. Gedurende de zomermaanden wordt het schoolgebouw langere tijd niet gebruikt en verdwijnt het dagelijks toezicht. Beperk schade aan de hand van het rapport Scholen in 11 stappen voorbereid op zomervakantie!

 

Duurzame inzetbaarheid

Mei 2015

M​ercer (een zusteronderneming van Marsh) biedt u ondersteuning bij het optimaliseren van de gezondheid en productiviteit van uw werknemers, een actueel onderwerp voor de hele onderwijs sector maar ook met name voor het primair onderwijs waar nu ook de verplichte deelname aan het vervangingsfonds komt te vervallen. Wordt u eigen risicodrager dan is het werken aan verzuimmanagement en preventie uiterst belangrijk.

 

Preventiemaatregelen tijdens de kerstvakantie

December 2015

Met een gerust gevoel de school achterlaten tijdens de feestdagen?

Tijdens de kerstvakantie staat de school leeg, waardoor het toezicht afneemt. Gerlof Noord, consultant bij Marsh Risk Consulting, beschrijft in dit rapport maatregelen die de schadelast tijdens deze feestelijke periode beheersbaar houdt:

"Het treffen van preventieve maatregelen werpt zijn vruchten af, waardoor de schade aan schoolgebouwen tijdens de feestdagen de afgelopen jaren sterk afnam. Het gaat in dit geval vaak om zogenoemde organisatorische maatregelen. Maatregelen die alleen een investering in tijd vergen, waarmee de kans op schade door vandalisme substantieel afneemt."

Schoolorganisaties dienen na te gaan welke maatregelen nodig zijn om schade te voorkomen. Lees het rapport 12 Preventieve adviezen voor scholen tijdens de kerstvakantie om vervolgens de brandveiligheid van uw school te verhogen!

 

Kijk in het Archief voor nog meer publicaties.


Leeg blokje PO raad