VBS - knop rood

VBS - knop geel

VBS - blauw

Duurzame inzetbaarheid

De terugtredende overheid legt steeds meer financiële risico’s rond duurzame inzetbaarheid, zoals preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid, op het bord van de werkgever. De werkgever kan bij het streven naar een goede gezondheid van werknemers gebruik maken van diverse aanbieders van private oplossingen en diensten. Helaas ontbreekt het nog wel eens aan de regie op al deze oplossingen en diensten. Dit maakt het lastig om een adequaat en efficiënt beleid in te richten.

Mercer helpt u met het bepalen van uw beleid, het analyseren en regisseren van aan gezondheid gerelateerde zaken zoals verzuim, preventie-programma’s, re-integratietrajecten en bijbehorende geldstromen.

Duurzaam inzetbaarheidsmodel

Om u te ondersteunen bij het neerzetten van een op uw eigen organisatie afgestemd Duurzaam inzetbaarheidsmodel en het inventariseren van mogelijke knelpunten en risico’s beschikt Mercer over in elk geval de volgende diensten en applicaties.

HR Risicoscan:
Een analyse, rapportage en advies met betrekking tot alle geldstromen en risico’s rond verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Strategisch Personeels Management:
Inzicht in de risico’s van uw arbeidskapitaal op management niveau en per functiegroep, inclusief advies.

Gezondheidsportaal:
Op basis van vragenlijsten en ‘zelf management’ krijgen werknemers inzicht in hun gezondheid en werkvermogen wat direct een prikkel geeft tot actie. U krijgt als werkgever een overzicht van de situatie per afdeling of bedrijfsonderdeel, zodat u uw gezondheids- en verzuimbeleid kunt vormgeven of aanpassen.

Verzuimtraining:
Wij trainen uw Casemanagers die zich met het verzuim van collega’s bezighouden. Vanzelfsprekend komen de volgende onderwerpen aan bod: Wet verbetering Poortwachter, eigen regie en het aanspreken op gedrag van hun werknemers. Daarnaast is er gelegenheid tot het inbrengen van casuïstiek.

Selectie arbodienst:
Samen met u bepalen wij de gewenste vorm en inhoud van een arbodienst of bedrijfsarts. Wij onderzoeken voor u welke arbodienst of bedrijfsarts het beste past bij uw aanpak van het verzuimmanagement en de mate van eigen regie die u neemt.

Marktonderzoek zorg
Met onze objectieve marktvergelijkingstool, selecteren wij voor u de beste collectieve zorgverzekeraar. Wij voeren de onderhandelingen voor de beste kwaliteit en prijs, zodat u de juiste keuze kunt maken voor uw werknemers en optimale aansluiting vindt op uw gezondheidsbeleid.

Intermediairschap zorg:
Kiest u voor Mercer als intermediair op uw collectieve zorgverzekering dan geven wij samen met uw zorgverzekeraar vorm aan/ inrichting van preventieve- en arbeid-gerelateerde zorg en de financiering hiervan.

Voordelen voor u

In de praktijk blijkt dat een visie in combinatie met een goede analyse en de juiste regie zich minimaal twee keer terug betaalt.

Het hebben van regie over Duurzame inzetbaarheid of het managen van al deze risico’s, financiële stromen en verzekeringsoplossingen vraagt veel kennis van alle aspecten rond gezondheidsmanagement en sociale verzekeringen.
Een holistische visie en aanpak, inzicht in alle financiële stromen en kennis van alle financieringsmogelijkheden zijn noodzakelijk voor duurzame inzetbaarheid van uw werknemers en goed integraal gezondheidsmanagement (IGM).
Optimaal gebruik van de financieringsmogelijkheden van de belanghebbende partijen moeten ingezet worden om dit doel te bereiken.
Enkele voorbeelden van voordelen die onze diensten u opleveren zijn:

  • Het voeren van onderhandelingen voor de beste kwaliteit en prijs van diensten en verzekeringsoplossingen zodat u de juiste keuze kunt maken voor uw werknemers en uw eigen organisatie.
  • Kostenbesparing voor u als organisatie door het benutten de mogelijkheden om kosten te ontdubbelen voor interventies, preventieve zorg en extra diensten.
  • Inzetten van preventieve zorg om uw arbeidskapitaal duurzaam inzetbaar te houden en het welbevinden te stimuleren.
  • Het verkrijgen van meer engagement van werknemers.
  • Tijdig de juiste personele maatregelen nemen om onnodige kosten te vermijden.
  • Inzicht in de verschillen in verzuim en arbeidsongeschiktheid per afdeling.
  • Inrichting of optimalisatie van uw eigen verzuimregiemodel met de Bedrijfsarts of Arbodienst.
  • Afstemming van uw collectieve zorgverzekering op de situatie en wensen binnen uw eigen bedrijf.

Wat ontvangt u

Met Mercer heeft u een innovatieve en een onderscheidende partner met internationale expertise. Naast onze adviezen ontvangt u gedegen en heldere rapportages.

Natuurlijk ontvangt u van ons de gevraagde dienstverlening. Daarnaast informeren wij al onze relaties pro-actief over de ontwikkelingen binnen de sociale zekerheid en gerelateerde wet- en regelgeving. Hiervoor maken wij gebruik van verschillende media, bijvoorbeeld onze e-publicaties (Mercer / view en Mercer / Journal), maar ook webinars en seminars over specifieke ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsstelsel. Op deze manier kunt u voortdurend van onze expertise profiteren.

Meer informatie

Leeg blokje PO raad