VBS - knop rood

VBS - knop geel

VBS - blauw

Evenementen

Oktober 2011

De verzekeringsmogelijkheden zijn vergroot. Even alles op een rijtje:

  • Maximaal aantal dagen van 4 naar 7
  • Maximaal aantal bezoekers van 2500 naar 10.000 personen
  • Maximaal verzekerde waarde bij Casco van EUR 2.500.000 naar EUR 10.000.000
  • Meer geschakelde premies bij Aansprakelijkheid en Casco

 


 

Voor een Evenementenverzekering kunt u kiezen uit de volgende dekkingen:

Dekking 1: Annuleringsdekking

  • Verzekering tegen het niet doorgaan van het evenement door een oorzaak buiten de wil van de verzekerde.

Dekking 2: Aansprakelijkheidsdekking

  • Verzekering tegen aanspraken tot vergoeding van schade, voortvloeiend uit een handelen of nalaten van verzekerde tijdens het evenement.

Dekking 3: Ongevallendekking

  • Verzekering tegen kosten door ongevallen overkomen aan de deelnemers tijdens het evenement inclusief het komen naar en het gaan van het evenement.

Dekking 4: Extreme weersinvloeden

  • Verzekering tegen kosten door kortstondige weerscondities, die gepaard gaan met stortregens en/of zware stormen.

Dekking 5: Cascodekking

  • Verzekering voor vergoeding van verlies en materiële schade aan zaken.

Verzekeringsvoorwaarden

Voor de Evenementenverzekering gelden de volgende verzekeringsvoorwaarden:

LogoEvenementenverzekeraar

Voor het openen van bovengenoemde bestanden, heeft u Adobe Reader nodig. Als u daar niet over beschikt, klik op het volgende logo:

Leeg blokje PO raad